Pola oznaczone * są wymagane.

 
Prawo

Poniżej publikujemy podstawowe akty prawne obowiązujące w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. 

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Kodeks Cywilny
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  • Prawo budowlane
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Ustawa o rachunkowości
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ustawa o własności lokali